donderdag 28 mei 2009

Customer order - klantenbestelling

It was (and is) very busy over here, the last few days. My days are so full, I don't know what to do first... Sounds familiar?

De laatste tijd is het hier erg druk. Mijn dagen zitten vol leuke en inspirerende dingen. Ik weet gewoon niet wat eerst te doen. Klinkt bekend?

But lucky enough, this customer order is finished. It had to stay with me for a while, because the baby for who was it for, wasn't born yet. And the person who ordered it as a gift, didn't know if it was a boy or a girl. But the mother told me :-)

Maar gelukkig is deze klantenbestelling af. Hij moest nog even blijven liggen, want de baby was nog niet geboren en degene die het bestelde als cadeautje, wist zelf nog niet of het een jongen of een meisje was. Maar ik wist het wel :-)

www.kikkerprinses.com
www.jolieenchic.be

vrijdag 15 mei 2009

a rainy day - een regenachtige dag...

But so much fun!
Maar zo veel plezier!
www.kikkerprinses.com
www.jolieenchic.be

dinsdag 12 mei 2009

fabric and ribbons

I just love these fabrics and ribbons. I am having a hard time making a choice...

Ik ben gek op deze stoffen en lintjes. Nu nog een keuze maken...


Check out their website: http://www.hollandfabrichouse.com/shop/home.php
Neem zeker een kijkje op hun website: http://www.hollandfabrichouse.com/shop/home.php


www.kikkerprinses.com
www.jolieenchic.be

zondag 3 mei 2009

Gardenparty - tuinfeest

We've had a little gardenparty:
We hebben een klein tuinfeestje gehouden:


Just me and my collegue Kaat from "Kriebel Krabbel":
Ik en mijn collega Kaat van "Kriebel Krabbel":

It was fun! Thanx everybody!
Het was leuk! Bedankt iedereen!
Brenda
www.kikkerprinses.com
www.jolieenchic.be